Hyresnämnderna får allt mer att göra

Antalet ärenden som hyresnämnderna får avgöra blir allt fler. Förra året ökade ärendena vid landets tolv hyresnämnder med tolv procent. Även på hyresnämnden i Växjö som omfattar Kalmar, Kronobergs och Blekinge län ökade arbetsbördan ifjol.
Hittills i år har man dock märkt en minskning i Småland och Blekinge, säger hyresrådet Erik Gerleman i Växjö. - Men det gäller ju bara första kvartalet och jag tror inte det är nått trendbrott, utan kan snabbt ändra sig, menar Erik Gerleman.