Kalmar sätter utsatta kvinnor i fokus

Socialförvaltningen i Kalmar saknar kunskap kring hur de ska bemöta kvinnor som utsatts för misshandel. Därför har de nu börjat fokusera extra kring kvinnomisshandelsfrågor.
En arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningens olika sektioner har arbetat fram en plan med förslag till vad som bör göras för att öka kunskapen om kvinnomisshandelsfrågor. Bland annat ska alla inom socialförvaltningen få lära sig mer om kvinnomisshandel, och så ska man ha en samordnare som kan driva frågorna både inom socialförvaltningen och med berörda parter som t ex polis, åklagare och sjukvård.