Fler kommunikationer behövs i länet

Idag invigs Kalmar läns nya bredbandsnät, som kommer att ge nittio procent av hushållen i länet tillgång till snabbare internet. Invigningen sker i Västervik och gästas bland annat kommunikationsminister Ulrika Messing. Men under dan kommer man inte bara att tala om digital infrastruktur, utan också andra kommunikationssatsningar i regionen.
Inför besöket har Västerviks kommun och Regionförbundet, tillsammans undersökt vad som kommer att hända med den norra länsändan om staten inte satsar mer pengar i området. Regionförbundets direktör Håkan Brynielsson säger till P4 Kalmar att undersökningen visar att om ingenting görs så kommer Kalmar län, och då framförallt norra länsdelen att förbli en krympande och isolerad arbetsmarknad, något som leder till att befolkningen och skatteintäkterna minskar. För att motverka den här negativa utvecklingen menar man, att staten måste förbättra kommunikationerna, till och från Västervik och i förlängningen binda samman området med tillväxtregioner som till exempel Linköping.