Lantbrukare satsar trots lågkonjunktur

Trots lågkonjuktur forsätter lantbrukarna att göra investeringar. Var femte lantbrukare investerade i ladugårdar och stallar under förra året och lika många planerar att bygga i år.
Det visar en undesökning som SIFO gjort. Den fortsatta investeringsviljan tyder på att bönderna har större framtidstro än inom många andra branscher.