Vanligare med växelvis boende

Allt fler barn som har separerade föräldrar bor med både sin mamma och pappa.
Enligt Statistiska centralbyrån har så kallat växelvis boende, alltså barn som bor lika mycket hos var och en av föräldrarna, ökat från fyra procent av barnen med separerade föräldrar för tio år sedan till 17 procent i början av 2000-talet.