Registrering av värphöns införs

Ett värphönsregister kommer att införas under våren. Det är Jordbruksverket som inför registret efter krav från EU. Registret ska omfatta alla besättningar med värphöns där det finns 350 höns eller fler.
Det blir producenterna själva som får betala för registret. 3000 kronor i nyregistreringsavgift och 500 kronor när man ska rapportera in förändringar i besättningarna.