Klart med lokaler för Platonskolan

Friskolan Platon har nu kommit ett stort steg närmare sin planerade etablering i Kalmar i höst, och nu har man gjort klart i vilka lokaler som skolan ska finnas.
Avtal har tecknats med Kalmar kommun om att hyra lokaler i Stensöskolan från starten av höstterminen 2003. Skolan planerar att starta såväl förskola som fritids och grundskola från klass ett till nio.