Tätortsluften inspekteras

Kalmar läns Luftvårdsförbund håller på att undersöka hur luften mår i alla länets tätorter.
Luftvårdsförbundet, som bland annat består av länets 12 kommuner, samarbetar med SMHI och olika konsulter i projektet som pågår under två år. Nästa år införs nämligen nya regler för miljögifter i luften och Stefan Svenaeus, ordförande i Luftvårdsförbundet, säger att man undersöker luften för att se om något måste göras innan dess.