Förhör om försvunnen idag

Polisen i Oskarshamn förhör idag vittnen som säger sig ha sett den försvunne 17-åringen i Oskarshamn, Magnus Johansson.
Börje Larsson vid polisen säger att flera personer säger sig ha sett 17-åringen gående i centrala Oskarshamn, i Kristinebergsområdet, sett honon kliva på en buss och andra har sett honom vid järnvägsstationen. Arbetet med att hitta Magnus Johansson består idag främst av att höra alla dem som lämnat in tips för att få klarhet i om det kan ha varit 17-åringen de sett. Börje Larsson säger också att det under dagen kan bli aktuellt med att söka i terrängen med hjälp av hemvärnet. Då är det främst skogsområderna vid Krokstorp som kommer sökas igenom, då Magnus Johansson vuxit upp i det området.