Värphönsregister införs

Ett värphönsregister kommer nu att införas efter krav från EU. Registret ska omfatta alla besättningar med värphöns där det finns 350 höns eller fler.
Ett särskilt nummer på äggen ska visa varifrån ägget kommer, hur hönsen lever samt göra det lättare att spåra, begränsa och bekämpa en eventuell smitta. Det blir producenterna själva som får betala för värphönsregistret. 3 000 kronor i nyregistreringsavgift och 500 kronor när man ska rapportera in förändringar i besättningarna.