Projekt mot droganvändning bland unga

Föreningen KRIS, Kriminellas revansch i samhället, ska få ungdomar att inte fastna i ett liv med droger och kriminalitet. I ett nytt projekt kallat KUP tar de emot ungdomar med problem för att lära dem vad ett fortsatt liv med missbruk och brott kan innebära.
Förra veckan anlitade t ex Mönsterås kommun KRIS då en ung kille under fem dagar fick genomgå ett påverkansprogram. Bland annat fick han besöka anstalter, höra olika livshistorier och svara på vad han vill göra med sitt liv.