Skolpersonal sägs upp efter friskolekonkurrens

Kalmarsunds gymnasieförbund säger upp personal till hösten bland annat på grund av den ökade konkurrensen från friskolorna.
Efter årsskiftet stod det klart att antalet elever i gymnasieförbundet kommer minska de närmaste tre åren. Förbundet hade planerat för en ökning av elever och tvingas alltså ställa om. Totalt räknar man med att anslagen därmed minskar med åtta miljoner kronor. Effekten blir bland annat att tre rektorstjänster tas bort till hösten och varsel bland lärare och annan personal planeras. Dessutom flyttas omvårdnadsprogrammet från Stensöskolan där eleverna är så få att det inte lönar sig att ha dem i en egen organisation. En annan orsak till neddragningarna är att vuxenutbildningen har halverats de senaste åren.