Scania röstar om löner

På Scania i Oskarshamn genomförs under onsdagen och torsdagen en omröstning bland de nära 1 800 metallanslutna om ett nytt lönesystem.
Fackklubben har sagt ja till det nya lönesystemet, och Björn Klingstedt i klubbstyrelsen säger att han hoppas och tror att medlemmarna ska rösta ja, eftersom det krävs en majoritet för att systemet ska kunna genomföras. Det nya lönesystemet som har stora skillnader från det nuvarande innehåller en grundlön, en kvalifikationslön och en resultatlön. Valresultatet beräknas bli klart nästa vecka.