Jurist i kampen mot höga vattentaxor

Företagare i Nybro är missnöjda med kommunens omfördelning av vattentaxorna och nu har ett 30-tal företagare gått samman och anlitat en jurist för att se om det nya systemet bryter mot lagen.
Företagarna har jämfört vattenavgifterna i Nybro med intilliggande kommuner, och konstaterat att systemet slår onödigt hårt mot företagarna. Hans Claesson på tekniska kontoret i Nybro säger att dom inte har några planer att ändra på taxan.