Skolor hotas av nedläggning i Oskarshamn

Fyra skolor i Oskarshamns kommun och den kommunala musikskolan hotas av nedläggning. Även delar av vuxenutbildningen riskerar kraftiga nedskärningar. Detta eftersom barn- och utbildningsnämnden i Oskarshamn måste spara 23 miljoner kronor på två år.
Det är förvaltningschefen C-G Sunnergren som tittat på konsekvenserna av så stora besparingar och kommit fram till detta. De fyra skolorna som med nedläggning skulle spara 7 miljoner kronor är Bockara, Figeholm, Misterhult och Saltvik. Men trots de nedläggningarna skulle det fortfarande fattas 16 miljoner i besparingar, och övriga förslag innebär bland annat nedläggning av den öppna förskolan, en fritidsgård försvinner, språkförskolorna försvinner och avgift på gymnasieelevernas lunch bland annat. Ännu är inget beslut taget och politikerna kan fortfarande ändra de ekonomiska ramarna och ge barn- och utbildningsnämnden mer pengar