För få sa ja till lönesänkning

De anställda på företaget KI Consulting i Kalmar har fått svara på om de går med på att sänka sina löner. Detta för att inte riskera att personal sägs upp. 68% har sagt att de är villiga att gå ner i lön.
Men företagsledningen har krävt att minst 85% måste acceptera förslaget om det ska bli verklighet. Så nu förlängs svarstiden. Ytterligare en vecka får Ki Consultings 110 anställda på sig. Under den tiden fortsätter diskussionerna inom företaget om vad konsekvenserna blir om inte lönerna sänks.