Barlastvatten farligare än oljeutsläpp

Främmande djur- och växtarter förs till Östersjön via fartygens barlasttankar. Enligt FN-organet IMO, International Maritime Organisation, är barlastvattnet ett större miljöproblem än oljeutsläpp, och nu ska Naturvårdsverket kartlägga riskerna för vattenmiljön i Sverige.
Vattnet i barlasten skeppas långa sträckor innan det pumpas ut och ersätts med gods. I vattnet finns tusentals organismer som inte borde flyttas till en ny miljö. Många arter har förts till Östersjön med barlastvatten. Till exempel bottenlevande borstmask som för 12-13 år sedan knappt fanns i våra vatten.