Priset för tandvård stiger mer än andra priser

Tandläkarnas priser har stigit mer än priset på andra varor de senaste två åren. Störst är ökningen i Folktandvården, visar en ny rapport från Riksförsäkringsverket.
Mellan 2000 och 2002 steg priserna i Folktandvården med mellan 16 och 27 procent, och med mellan 6 och 26 procent hos privattandläkarna. Det kan jämföras med konsumentprisindex som steg 5 procent under samma tid. Skillnaderna mellan landsting är stora, också bland privattandläkarna varierar priserna mellan länen. I de allra flesta fall ligger dock privattandläkarna högre i medelpris än folktandvården.