Byggt hus kan tvingas rivas

För två år sedan fick familjen Gunnarsson kommunens och länsstyrelsens klartecken att bygga ett hus i Sondered i norra delen av Västerviks kommun. I fjol var huset klart och familjen flyttade in. Men på torsdagen godkände regeringen en överklagan om bygglovet från försvarsmakten och därmed riskerar nu Anders Gunnarsson att tvingas ta bort huset.
På Anders Gunnarssons marker har försvaret en hög mast sedan årtionden tillbaka, men när huset skulle byggas fick han kommunens och länsstyrelsens klartecken. Anders säger till P4 Kalmar att han då uppmanande länsstyrelsen att också informera försvaret. Men detta gjordes tydligen inte direkt och när försvaret så småningom fick reda på bygglovet överklagades det, men då hade Anders redan börjat resa vägarna på huset, och fortsatte bygget. Nu ger alltså regeringen försvaret rätt och menar att huset inte skulle byggts färdigt, medan Anders hävdar att han gjort rätt och att det är länsstyrelsen som missat att informera försvaret. Länsarkitekten Ingegärd Widerström på Länsstyrelsen i Kalmar säger att de som skötte det här på den tiden har slutat, men att hon nu ska utreda vad som skett och om något gått fel. Normalt är att ärenden likt det här går tillbaka för ny handläggning hos kommun och länsstyrelse.