Fortsatt användning av kemikalier på skogsplantor

Mycket talar för fortsatt användning av kemiska medel i skogsbruket även från nästa år. Då försvinner medlet permitrin som använts för att skydda skogsplantor mot angrepp av snytbaggen, en skalbagge som om den får härja fritt helt kan förstöra en skogsplantering och därmed stora ekonomiska värden.
Trots kritiken mot kemikalier i skogsbruket från bland andra Naturskyddsföreningen och Skogs- och Träfacket talar nu mycket för att det blir flera, liknanade kemiska medel som kommer att ersätta permitrin från årsskiftet.