Fler går i friskola

Antalet elever som väljer att studera i friskolor har ökat med 73% på två år. Idag går 26 000 svenska gymnasieelever i fristående gymnasieskolor, internationella skolor och riksinternat, visar statistik från Skolverket.
Även bland fristående grundskolor har antalet elever ökat. Idag går 60 000 elever i fristående grundskolor.