Konkurserna ökar

Antalet konkurser i länet ökade under årets tre första tre månader.
Jämfört med 2002 ökade konkurserna med 12 procent under januari till mars i år jämfört med samma period året innan. Konkurserna i Kalmar län följer riksgenomsnittet på 12%.