Ingen konkurs för Svenska Glasbruk

Konkurshotet mot Svenska Glasbruk är för närvarande undanröjt. Därmed finns det fortfarande en chans att rädda de 40 jobben på glasbruken i Bergdala och Skruv.
På måndagen beslutade nämligen Växjö Tingsrätt att rekonstruktionen av företaget ska fortsätta i ytterligare tre månader. Kronofogden, som är en av de större fordringsägarna, ville att rekonstruktionen av företaget skulle upphöra, eftersom företagets skulder är för stora, men så blev det alltså inte.