Järnvägsövergångar görs om

Tågen på Kust till kustbanan ska gå snabbare i framtiden. Därför byggs en rad järnvägsövergångar om eller plockas bort helt.
Till exmempel i Trekanten, utanför Kalmar, är tanken att en ny järnvägsövergång ska byggas och genomfartstrafiken därmed ledas bort. Ombygganderna ska vara klara sommaren 2005. Efter det ska tågen kunna köra i 200 km/h på sträckan.