Länsstyrelsemiss gör att hus kan komma att rivas

Försvarsmakten anser att det är brister hos länsstyrelsen som gör att ett hus i Sondered i Västerviks kommun kan komma att rivas. Försvaret uppger att man meddelat länsstyrelsen att inte ge tillstånd till husbygget medan utredning pågick. Bygglovet till det färdiga huset har upphävts av regeringen.