Oskarshamnns kommun anmäler TV-program

Oskarhamns kommun anmäler nu programledaren Janne Josefsson och ett program i serien Uppdrag granskning till granskningsnämnden. Kritiken riktar sig mot det program som sändes i december som handlade om tvångsomhändertagandet av ett barn. Kommunen anser att programmet bland annat bröt mot krav på saklighet och opartiskhet.