Ingen skyddsjakt av säl i länet

Det blir ingen skyddsjakt på gråsäl i Kalmar län i år heller. Naturvårdsverket anser att antalet sälar längs länets kust är för lågt för att tillåta jakt.
Ändå har verket i år utökat skyddsjakten söderut och i Östergötland får man skjuta 15 sälar. Sammanlagt 170 gråsälar får i år skjutas i hela landet från och med den 16:e april. Sälarna orsakar varje år skador för kustfiskarna för runt 50 miljoner kronor.