Färre unga röstade i höstas

Valdeltagandet bland förstagångsväljarna sjönk i riksdagsvalet 2002, enligt en SCB-undersökning, och bara 70 procent av förstagångsväljarna valde att rösta. Det ska jämföras med det totala valdeltagandet som var 80,1 procent.
Jämfört med valet 1998 så sjönk valdeltagandet bland förstagångsväljarna med 4 procentenheter och jämfört med 1994 med 11 procentenheter. Av dem som röstade första gången i höstas var kvinnorna flitigast.