Landstinget mer jämställt

Det ser ut som att vi är på väg mot jämställdhet i landstingens topp, och det blir fler kvinnor på topposterna i landstingen.
2002 var minst 40% av cheferna i tolv landsting kvinnor. Något som många för bara tio år sedan såg som ett helt orealistiskt mål. Precis som tidigare är balansen mellan kvinnor och män bättre i norr än i söder och av de sex sydligaste landstingen är det bara Kronoberg som klarar 40-procentsnivån.