Gifter ska rensas bort i Högsby

Länsstyrelsen har beslutat att bevilja Högsby kommun totalt 55 miljoner kronor till sanering av föroreningar i marken vid före detta Ruda Glasbruk och vid före detta Ruda exportträ.
Totalt beräknas det att man ska ta bort mellan 60 000 och 65 000 ton förorenade massor. Framförallt är de förgiftade med mellan 3 000 och 8 000 tusen kilo arsenik, men undersökningar som har gjorts visar också att det finns bland annat koppar, krom, zink, bly och cancerogena kolväten i marken. Saneringen ska vara avslutad senast 2005.