Uppsving för länets naturbruksgymnasier

Allt fler unga söker till utbildningarna vid länets naturbruksgymnasier - utbildningar som tidigare inte varit särskilt attraktiva bland ungdomar.
Till intagningen i höst slåss mer än 250 sökande om de 150 platserna på Valstad, Ingelstorp- och Helgesboskolan, och det är rekord. Per Olof Olsson som är chef för naturbruksgymnasierna, säger till P4 Kalmar att han tror att trenden nu har vänt och att IT-boomen gått över och att yrkesinriktade utbildningar återigen blir populära.