Högskoleelever gör teve

Just nu pågår inspelningen av ett nytt ungdomsprogram för Sveriges Television vid Högskolan i Kalmar. Det är programmet för medieproduktion som fortsätter sitt samarbete med SVT syd i Växjö.
Årets program ska heta Avatopia och handlar om samhällsengagemang hos ungdomar. Tre ungdomar ska resa runt i olika städer i södra Sverige och lösa samhällsrelaterade uppdrag. Avatopia kommer sändas i i fyra delar, med start i september.