Blodfettvärdet sänktes av ny medicin

Det lönar sig att sänka sina blodfetthalter för att undvika hjärt- och kärlsjukdomar, även om halterna är låga från början. Det här visar en stor undersökning där bland annat patienter från Kalmar län deltagit.
Resultaten var så anmärkningsvärda att studien stoppades i förtid. Det var inte etiskt försvarbart att låta kontrollgruppen äta sockerpiller när medicinens effekt blev känd. De som ingick i studien tillhör alla riskgrupper, som till exempel diabetiker eller personer med många släktingar som dött i infarkter i medelåldern. Men enligt Margareta Wargelius, läkare i Kalmar, som haft flera patienter med i undersökningen handlar det inte om något undermedel. Blodfettvärdet sänks mer om man motionerar regelbundet än om man äter medicinen.