OSKARSHAMN

2 miljoner till slutförvarskunskap i länet

Statens kärnkraftsinspektion ,SKI, beviljar Regionförbundet 2 miljoner kronor i projektpengar för att öka kunskapen kring ett eventuellt slutförvar av uttjänt kärnbränsle i länet.

- Om regeringen beslutar att en inkappslingsanläggning och ett slutförvar placeras i vårt län är det en oerhört viktig regional utvecklingsfråga, säger Regionförbundets ordförande Leif Larsson. Under året kommer man nu satsa kraftfullt på det här i nära samarbete med Oskarshamns kommun även om det berör hela länet på olika sätt .

- Att vrida och vända på olika frågeställningar gör att alla kommuner i länet står så väl förberedda som möjligt den dagen beslutet fattas.

-Hamnar ett slutförvar i vårt län, så handlar det om en av de största industriella investeringarna någonsin.

Aktiviteterna finansieras av Statens kärnkraftsinspektion (SKI). Arbetet är redan påbörjat inom vissa områden.

Regionförbundet kommer nu att genomföra regionala analyser och informationsinsatser med fokus på sju temaområden:

• Regional infrastruktur

Analys av hur slutförvaret och inkappslingsanläggningen påverkar arbetsmarknaden och kommunikationerna i länet

• Regionala miljömål

Analys av hur de regionala miljömålen står i relation till de ökade transporter som väntas bli under de olika faserna av slutförvarssystemet

• Regional besöksnäring

Undersökning av vilken påverkan ett eventuellt slutförvar få på de olika delarna av besöksnäringen i länet

• Näringsliv i länet

Presentation av SKB:s utredning om spinoffeffekter och upphandlingsutredningen

• Regional profilering och samhällsdialog

Seminarium om hur ett slutförvar påverkar bilden av Kalmar län

• Folkhälsa

Seminarium om effekter på folkhälsan i länet vid ett eventuellt slutförvar