Cykling

Motorväg stoppar anrik tävling

Ett klassiskt cykellopp i länet tvingas nu läggas ned sedan E22:an ska byggas om till 2+1 väg, mellan Västervik och Gamleby.

Det är cykelloppet Gamlebyviken Runt som arrangerats i 41 år, men nu måste läggas ned sedan det komer att bli för farligt för cyklisterna att köra sträckan Gamleby - Almvik, där cykelväg saknas och de kommer att tvingas trängas med bilisterna på den relativt smala vägbanan.