Västervik

Kommunen säljer hamnar

Just nu är ägarskapet av många av Västerviks fritidshamnar i fokus.

De sex kommunägda småbåtshamnarna ska nu säljas ut, och kultur- och fritidschefen Lasse Danielsson kommer inom kort att skicka ut anbudsunderlaget för hamnarna.

- Vi har haft en intresseanmälan ute så vi vet att det finns många intressenter som vill ta över verksamheterna, säger Lasse Danielsson till Sveriges Radio Kalmar.

Samtidigt med det här så vill också VM-datas grundare Hans Mellström i Stockholm bygga det ledande bolaget för gäst- och småbåtshamnar i Östersjön och sneglar då också på att komma in i Västervik.

- Vi är intresserade av att komma in i uppemot 150 hamnar och då är Västervik också naturligt, säger Hans Mellström till Sveriges Radio Kalmar.

Bland hamnar där Mellström gått in finns bland annat Oxelösund, Furusund och i förra veckan blev det också klart med Arkösund.