Skogsägare förlorade tvist mot Södra

En skogsägare i Halland har förlorat en rättegångstvist med Södra skogsägarna. 
Det var i mitten av januari 2005 som skogsägaren sålde virke till Södra. Enligt skogsägaren har Södra fått 4 200 kubikmeter men bara betalat ut ersättning för drygt 3 000 kubikmeter.

Men tingsrätten tycker inte att skogsägaren har bevisat att skogsföretaget fått mer virke än vad de betalat för och han tvingas därför att betala Södras rättegångskostnader på närmare 160 000 kronor.