Äldreomsorg

Kommuner saknar planering för äldre

PRO i Kalmar län har kartlagt hur kommunerna långsiktigt planerar för platser i särskilt boende och för hemtjänstinsatser och resultatet är inte bra.

Bara fem av länets tolv kommuner har planerat fram till 2012 och det är egentligen alldeles för kort tid, enligt Bengt Kronblad som är ordförande i PRO i Kalmar län.

- En framförhållning måste vara minst på tio år, säger han till Sveriges Radio Kalmar.

Bengt Kronblad säger att god framförhållning inte bara handlar om vad som görs i äldreomsorgen. För att det här ska fungera måste fler delar i den kommunala verksamheten vara med, från tekniska avdelningen via samhällsbyggnadskontor till kommunstyrelsen.

Vimmerby kommun är ett exempel på en kommun som inte klarar PRO:s definition av framförhållning. Omsorgsnämnden har precis antagit ett program fram till 2011. I programmets finns siffror över behovsutvecklingen och en skrivning om att anpassade bostäder i tillräcklig omfattning behövs, men inte hur många eller var.

Kristdemokraten Elisabeth Lago Nilsson är ordförande i nämnden och hon säger att Vimmerby, liksom många andra kommuner bara är i början på att skaffa sig en god framförhållning.

- Det har varit nya verksamheter som kommit in och man har inte riktigt satt ner foten och insett hur viktigt det här är, säger Elisabeth Lago Nilsson.