Västervik

Ingen JO-prövning för hårdrockande lärare

JO prövar inte Emil Koverots anmälan av Hammargymnasiets rektor. Tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare behandlas inte av JO eftersom det finns en särskild ordning för hur sådana tvister ska lösas, skriver JO i ett pressmeddelande. 

Emil Koverot fick sparken från sitt jobb som estetlärare på Hammargymnasiet i Västervik när rektorn fick veta att han spelade i ett hårdrocksband.

Uppsägningen grundades, enligt anmälan, på lärarens medverkan i ett hårdrocksband, vilket ansågs vara ”omoraliskt”.

Emil Koverot JO-amnälde rektorn eftersom han upplevde att hans rätt till yttrandefirhet kränkts, men JO kommer alltså inte att behandla ärendet.