Färre flyktingbarn får stanna

Färre ensamkommande flyktingbarn får uppehållstillstånd i Sverige. Förra året fick 80 procent av dom ensamma flyktingbarnen uppehållstillstånd. Hittills i år är det bara drygt hälften som får stanna.

Det är ett nytt vägledande beslut om en pojke från Irak som lett till att färre barn får uppehållstillstånd. Sammanlagt kom det runt 1 200 ensamma flyktingbarn till Sverige under förra året. Lika många väntas komma i år.

Och en stor del av dem kommer från just Irak, där migrationsverket nu alltså anser att säkerhetsläget blivit så pass säkert att man kan skicka tillbaks barnen. Men även om det lett till att färre flyktingbarn får stanna i Sverige så är behovet av platser för de ensamma flyktingbarnen forsatt stort.

När ett barn nekas uppehållstillstånd, så överklagas det ofta. Processerna blir långa och barnen blir fast i systemet. Därför fattas det fortfarande platser, även om mängden barn som får stanna i Sverige nu jämfört med förra året har minskat.

Bara 14 av 38 kommuner i Småland och Blekinge erbjuder i dag platser för de ensamkommande flyktingbarn