Nya regler för vård av sjukt barn

Från och med imorgon krävs intyg från skola eller förskola för att få ersättning när man stannar hemma för vård av sjukt barn.

Detta är en lagändring som gjorts för att motverka att föräldrar hittar på att deras barn är sjuka för att få ut tillfällig föräldrapenning.

Försäkringskassan har tagit fram en blankett som skickas hem till dom föräldrar som anmält tillfällig föräldrapenning. Det är sedan föräldrarnas ansvar att se till att t.ex. förskolepersonalen skriver under och intygar att barnet varit frånvarnade. Därefter är det återigen föräldrarnas ansvar att skicka in blanketten till Försäkringskassan.