Vimmerby

Får inte komma till korttidsboende

En snart 80-årig kvinna i Vimmerby kommun har nekats plats i korttidsboende. Först sa omsorgsnämnden nej och nu har länsrätten gjort likadant.

Det kvinnan ville var att få komma till ett korttidsboende i Vimmerby. Två veckor där skulle ge ett miljöombyte och göra henne mer social.
Men enligt omsorgsnämnden och länsrätten räcker det med att kvinnan får besök av den besöksverksamhet som finns i Vimmerby kommun, plus att hemtjänsten kommer på besök.
Räcker inte
Men det räcker inte alls tycker kvinnans juridiska biträde. Hon hänvisar till socialtjänstlagen som säger att att socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull gemenskap med andra. Enligt omsorgsnämnden ska korttidsboendet endast användas när hjälpbehoven inte kan tillgodoses på annat sätt.
Kvinnans anhöriga hade hoppats på att korttidsvistelsen i Vimmerby skulle gjort att mamman fick träffa någon som puffar på och ger henne lust att vilja försöka lite mer. De tycker visst att hemtjänsten gör ett bra arbete men att tid och resurser inte räcker till. Länsrättens dom kan överklagas till kammarrätten.