Kalmar

Advokat från Kalmar prickad

En kvinnlig advokat från Kalmar har blivit prickad av Advokatsamfundets disciplinnämnd för att ha varit alltför långsam i handläggningen av ett ärende.

En man från Kalmar hade anlitat advokaten i en tvist med ett företag angående en felaktig köksleverans, men efter att två år gått utan att tvisten var löst valde mannen att anmäla advokaten till Advokatsamfundet.