Kalmar län

Få åker buss i länet

Boende i Kalmar län är dåliga på att resa kollektivt. Enligt statistiken för 2007 gjordes i snitt 27 bussresor per person under året.
Bara Gotland har en lägre siffra, där är snittet 21 bussresor per person och år. Inte helt oväntat stod stockholmarna för över hälften av allt resande med kollektivtrafiken.