Kalmar län

Kalmarpolisen JO-anmäld

Polismyndigheten i Kalmar län har JO-anmälts av en man sedan preskriptionstiden på hans anmälan om ofredande gått ut.
Länspolismästaren i Kalmar län, Olof Ersgård, medger i ett svar till Justitieombudsmannen, JO, att förundersökningsledaren och handläggaren i det aktuella ärendet inte varit tillräckligt observanta på preskriptionstiden.