Skattebrottsmisstänkta frisläppta

De två män som suttit häktade misstänkta för skattebrott i samband med arbetskraftsförmedling till bärplockarindustrin har släppts på fri fot i väntan på dom.

De två männen har reseförbud och får inte lämna länet utan rättens tillstånd, och en gång i veckan ska de dessutom anmäla sig hos polisen.

En tredje misstänkt person släpptes ur häktet redan i början av april. Den mannen har inget reseförbud.


Det är ovanligt att man friger häktade personer vid rättegångar som rör så stora belopp som den här. Männen misstänks ha undanhållit över 80 miljoner kronor från skatt.
Dom faller den 14 juli.