Emmaboda

Tågsamarbete hopp för Emmabodabanan

Det mesta av tågtrafiken i Blekinge kommer snart skötas i samarbete med resten av de sydsvenska länen, ett samarbete som kan vara aktuellt för Emmabodabanan.

Emmabodabanan står i nuläget utanför bolaget, men Blekingetrafikens vd Hans Jonasson tror att även den tågsträckan på sikt kan införas i det Sydsvenska tågsamarbetet och på så sätt tryggas för framtiden.

Samarbetet kan innebära att bland annat biljettsystemet och taxorna på tågen i Sydsverige i framtiden slås ihop.