Olönsamt att fiska

Det lönar sig inte att vara fiskare längre. Dessutom är fiskeflottan för stor och vattnen hotas av utfiskning. Detta enligt en rapport av Östersjöstiftelsen Baltic Sea 2020, som presenterades i Almedalen igår.

Författarna till rapporten föreslår att det ska införas fiskerätter av samma typ som finns i bland annat Danmark. Det systemet bygger på att varje fiskare tilldelas en kvot av fiskbeståndet, som precis som med utsläppsrätter kan säljas till andra yrkesfiskare. Med ett sådant system skulle fisket regleras och havsmiljön skonas.