Kalmar län

Få högutbildade stannar i länet

En tredjedel av alla länsbor som högskoleutbildar sig bosätter inte i Kalmar län efter sin examen.

Enligt siffror från statistiska centralbyrån attraheras få högskolestudenter att bosätta sig i länet efter sin utbildning. Endast 2 av 3 länsbor som tog högskoleexamen någonstans i Sverige för två år sen bor nu här i länet.
Och av alla dom studenter som pluggar på Högskolan i Kalmar flyttar hälften härifrån när utbildningen är färdig.