Mönsterås

Södra Timber investerar i Mönsterås

Södra Timber investerar 11,5 miljoner kronor vid sågverket i Mönsterås för att kunna tillverka längre brädor.

Något som efterfrågas från framförallt den engelska marknaden.

- I dag kan vi bara göra längder på 5.40 men vid byggen har inomhushöjden ökat vilket gett en efterfrågan på längre bräder, säger Peter Nilsson, vd på Södra Timber.

- I dag har inget av våra tio sågverk möjlighet att producera denna produkt. Därför har vi tagit beslutet om investeringen i Mönsterås, säger Peter Nilsson, vd på Södra Timber.

- Vi har efter neddragning från treskift till tvåskift och varsel av personal haft en bra produktivitetsutveckling i Mönsterås. Därför känns det extra roligt att vi nu fattat beslut om investeringen, vilket är positivt för sågens utveckling, säger Peter Nilsson i ett pressmeddelande.

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 52 000 sydsvenska skogsägare, har 3 700 anställda och omsätter 18 miljarder kronor.